Kleinschalig, persoonlijk, geen wachtlijst.
Wij helpen je direct.

Eerstvolgende CHATSPREEKUUR
woensdag 26 oktober 20.00-21.00 uur

Samen gaan voor perspectief

Als je op onze website komt, dan is de kans groot dat je problemen hebt met je geestelijke gezondheid. Of dat iemand in je omgeving dat heeft. Dat is minder ‘bijzonder’ dan het lijkt: één op de vier volwassen Nederlanders heeft wel eens last van psychische problemen. Bij jongeren is dat één op de twintig. Psychische gezondheidsklachten zijn toch nét even van een andere orde dan een gebroken arm of een griepje. Ons eerste advies: stap over je schroom heen, zodat we samen kunnen gáán voor perspectief.

Argo GGZ is een kleinschalige instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor inwoners van de gemeente Lochem en wijde omgeving. We combineren kwaliteit met persoonlijke zorgverlening en betrokkenheid bij onze cliënten. We zijn er om de kwaliteit van het leven van onze cliënten te verbeteren én om psychische problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

NIEUWS

Ouderen met langdurige depressie verliezen steun van hun naasten

Langdurig onderzoek van Wim Houtjes van het VUmc heeft uitgewezen dat Nederlandse ouderen die al lange tijd kampen met klachten van depressieve aard, in de loop der tijd de praktische en emotionele steun verliezen van hun naasten.

Het sterkste effect hiervan is te zien bij alleenstaanden, maar ook oudere mannen verliezen bij langdurige depressie de emotionele steun van vrienden en familie. Onderzoeker Wim Houtjes concludeerde dit gegeven, in samenwerking met zijn collega’s, door de gegevens te analyseren die voortkwamen uit de zogenaamde Longitudinal Ageing Study ...

Daarom kampen vrouwen vaker met depressie

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben vrouwen veel vaker te lijden onder depressie dan mannen. Terwijl hormonen een onderdeel van de oorzaak zijn, lijken sociale factoren een nog grotere rol te spelen. Het is een patroon dat volgens een studie van de organisatie overal ter wereld waar te nemen is.

Volgens de WHO krijgen vrouwen tot twee keer vaker af te rekenen met een depressie dan mannen en dat patroon wordt wereldwijd waargenomen. De organisatie bevestigt dat biologische verschillen zoals hormonen daarbij een deel van de oorzaak zijn, maar social...

Argo GGZ opent ADHD-polikliniek

Sinds maart 2016 beschikt instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg Argo GGZ in Lochem over een ADHD-polikliniek voor 18-plussers. Juist bij volwassenen is de aandoening vaak niet formeel vastgesteld en vindt geen of niet de juiste behandeling plaats. Dat kan nadelige gevolgen hebben op de kwaliteit van leven van mensen met ADHD. De ADHD-polikliniek stelt diagnoses en bouwt voor elke 18+ ADHD-cliënt een uitgekiend traject op, dat medicatie en therapie op maat combineert.