Kleinschalig, persoonlijk, korte lijnen.
Wij helpen je.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

t

Als je niet tevreden bent

Wij proberen de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk aan verwachtingen en wensen te voldoen. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat we mensen teleurstellen in de manier waarop we ons werk doen. Wij hopen dat wanneer dit het geval is, je dit zo snel mogelijk kenbaar maakt. Probeer in eerste instantie contact op te nemen met jouw behandelaar. Een klacht uiten is de eerste stap om tot een oplossing te komen. Het kan je verder helpen en leert ons ook om je beter van dienst te zijn. Je mag verwachten dat je behandelaar de tijd neemt om je klacht te horen. Luisteren is vaak de weg naar de oplossing. Het kan de lucht al klaren. Wij zijn  verbonden aan een expertisecentrum op het gebied van klachtenmanagement, calamiteiten-onderzoek, geschillen en clienten-tevredenheid om onze zorg voortdurend te verbeteren.

Mocht het gesprek over je klacht niet tot een oplossing leiden, dan kan je je wenden tot de algemeen directeur, dhr. L. Teunissen. Dat kan telefonisch, schriftelijk of via l.teunissen@argoggz.nl.

Kom je er niet uit, dan heb je recht op bemiddeling van een onpartijdige klachtenfunctionaris die je door je zorgaanbieder krijgt aangeboden. Deze klachtenfunctionaris is deskundig en handelt onafhankelijk.  Je kunt deze functionaris bereiken via telefoon nummer 06 48 44 55 38 ( van 9.00 uur tot 17.00, uur van maandag tot en met vrijdag)0f via bemiddeling@quasir.nl .  Mocht dat niet tot oplossing  komen dan kan je je wenden tot een erkende geschilleninstantie. Argo GGZ is aangesloten bij Stichting Zorggeschil, waar je je geschil kunt melden. Een geschil wordt pas in behandeling genomen nadat je de klacht eerst hebt gemeld bij ons en de gelegenheid hebt gegeven binnen zes weken ( met mogelijk er weken verlenging) met een passende oplossing te komen.

Maar misschien wil je helemaal niet een klacht indienen, maar juist zeggen dat je heel erg blij of tevreden bent en wil je ons een compliment geven. Dat horen wij ook graag. Je mening, klacht, compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij leren graag!