Kleinschalig, persoonlijk, geen wachtlijst.
Wij helpen je direct.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

Als je niet tevreden bent

Wij proberen de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk aan verwachtingen en wensen te voldoen. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat we mensen teleurstellen in de manier waarop we ons werk doen. Wij hopen dat wanneer dit het geval is, je dit zo snel mogelijk kenbaar maakt. Probeer in eerste instantie contact op te nemen met jouw behandelaar. Een klacht uiten is de eerste stap om tot een oplossing te komen. Het kan je verder helpen en leert ons ook om je beter van dienst te zijn. Je mag verwachten dat je behandelaar de tijd neemt om je klacht te horen. Luisteren is vaak de weg naar de oplossing. Het kan de lucht al klaren.

Mocht het gesprek over je klacht niet tot een oplossing leiden, dan kan je je wenden tot de algemeen directeur, dhr. L. Teunissen. Dat kan telefonisch, schriftelijk of via l.teunissen@argoggz.nl.

Het kan ook zijn dat je niet zelf cliënt bent maar naastbetrokkene. Ook dan kan je melding maken van je onvrede. Mocht dat niet tot oplossing gevonden komen , dan kan je je zich wenden tot de landelijke Stichting Experticecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Andere hulp of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de vertrouwenspersonen in de zorg.

Maar misschien wil je helemaal niet een klacht indienen, maar juist zeggen dat je heel erg blij of tevreden bent en wil je ons een compliment geven. Dat horen wij ook graag. Je mening, klacht, compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij leren graag!