Kleinschalig, persoonlijk, korte lijnen.
Wij helpen je.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

gesprekARGOGGZ

Kleinschalig en persoonlijk

De cliënten van Argo GGZ hebben vanzelfsprekend heel verschillende zorgvragen. De één is er met een serie gesprekken snel weer bovenop. De ander heeft door de aard van zijn of haar aandoening langdurig ondersteuning nodig. In onze visie is kleinschaligheid en persoonlijke zorg in alle gevallen van groot belang.

Vertrouwen versnelt genezing

Geestelijke gezondheidsproblemen zijn anders dan lichamelijke. Een persoonlijke band met de arts die je blinde darm eruit haalt, is niet echt nodig. Zolang het maar een vakman of vrouw is, die weet wat hij of zij doet. In de geestelijke gezondheidszorg ben je als cliënt wél gebaat bij persoonlijke aandacht en kleinschaligheid. Het bevordert het vertrouwen en dat versnelt het genezingsproces.

Vast behandelteam

Bij Argo GGZ heb je te maken met één vast behandelteam. Dat bestaat meestal uit een psychiater, een psycholoog of psychotherapeut en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Voor een aantal aandoeningen en doelgroepen hebben we specialistische behandelteams. Denk bijvoorbeeld aan ADHD, maar ook speciale zorg aan 65 plussers en buurtzorg (sociale psychiatrie). Ook hebben we specialisten voor geestelijke gezondheidszorg voor jonge kinderen en zwangeren. Zo word je persoonlijk, snel en effectief geholpen.

Sociale ondersteuning

We zien het geregeld in onze praktijk: cliënten met geestelijke gezondheidsproblemen hebben vaak ook op andere vlakken moeilijkheden. Denk aan werk en inkomen of relaties met familie en vrienden. Het is onze overtuiging dat we je beter op weg helpen als we ook daar intensief aandacht aan besteden. Het versnelt én verdiept je genezingsproces. Als het nodig is, helpen we je de weg te vinden naar bijvoorbeeld gemeente, schuldhulpverlening of fondsen die je een zetje in de juiste richting kunnen geven. Daarvoor hebben we een sterk netwerk in de regio. Of we betrekken familie en vrienden in gesprekken. Dit uiteraard alleen met jouw toestemming.