Kleinschalig, persoonlijk, korte lijnen.
Wij helpen je.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

ADHD

Creatief en energiek. Maar ook impulsief en onrustig. Moeite met concentreren, de neiging om altijd te bewegen. Niet gauw tevreden met wat er is gedaan. Het zijn enkele symptomen van ADHD – een aandachtstekortstoornis met hyperactviteit. Dit wordt vaak afgekort tot ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ook wel vertaald als Alle Dagen Heel Druk).

Kinderen én volwassenen

Nog steeds wordt ADHD het meest vastgesteld bij kinderen. Sinds 1995 is er specifieke aandacht voor het herkennen van ADHD bij volwassenen. Nu is ook bij volwassenen goed vast te stellen of iemand ‘een beetje druk in het hoofd’ is of ADHD heeft. Dat is belangrijk, want leven met ADHD zonder behandeling kan uiterst nadelige gevolgen hebben. Als ADHD onbehandeld blijft, gaat dat in meer dan 70 procent van de gevallen gepaard met problemen die behoorlijk ingrijpen in de kwaliteit van leven. Denk bijvoorbeeld aan gevoeligheid voor middelengebruik, angst- en stemmingsklachten en relatie- en werk-gerelateerde problemen.

Behandeling

De behandeling begint met psycho-educatie over de diagnose ADHD. Het verloop van de behandeling verschilt per persoon en kan verder bestaan uit medicatie en cognitieve gedragstherapie of andere therapievormen.

ADHD vaststellen

Afhankelijk van de complexiteit horen diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen thuis bij Argo GGZ.  Het is eveneens voorstelbaar dat voor voortzetting van de behandeling,  terugverwezen wordt naar huisarts en/of basis-GGZ.

 

Service

Meer informatie over ADHD en het leven met deze aandoening vind je hier.

Impuls & Woortblind is de belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten. Informatie en contact via de website.

Informatie van de Hersenstichting vind je hier.