Kleinschalig, persoonlijk, korte lijnen.
Wij helpen je.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

ADHD

Creatief en energiek. Maar ook impulsief en onrustig. Moeite met concentreren, de neiging om altijd te bewegen. Niet gauw tevreden met wat er is gedaan. Het zijn enkele symptomen van ADHD – een aandachtstekortstoornis met hyperactviteit. Dit wordt vaak afgekort tot ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ook wel vertaald als Alle Dagen Heel Druk).

Kinderen én volwassenen

Nog steeds wordt ADHD het meest vastgesteld bij kinderen. Sinds 1995 is er specifieke aandacht voor het herkennen van ADHD bij volwassenen. Nu is ook bij volwassenen goed vast te stellen of iemand ‘een beetje druk in het hoofd’ is of ADHD heeft. Dat is belangrijk, want leven met ADHD zonder behandeling kan uiterst nadelige gevolgen hebben. Als ADHD onbehandeld blijft, gaat dat in meer dan 70 procent van de gevallen gepaard met problemen die behoorlijk ingrijpen in de kwaliteit van leven. Denk bijvoorbeeld aan gevoeligheid voor middelengebruik, angst- en stemmingsklachten en relatie- en werk-gerelateerde problemen.

Behandeling

Met de juiste behandeling wordt het leven met ADHD een stuk eenvoudiger. Bij Argo GGZ werken we met een team beschikt over specifieke ADHD-deskundigheid. De behandeling na diagnose bestaat uit een combinatie van medicatie en therapie. Die combinatie maakt het verschil. De beschikbare medicatie voor ADHD is effectief, maar aandacht voor gedrag, structuur en organisatie is daarbij cruciaal. Daardoor vind je een voor jou goede balans tussen in- en ontspanning en kun je meer tevreden zijn met wat je doet en kom je sterker in het leven te staan.

ADHD vaststellen

Juist bij volwassenen is de aandoening vaak niet formeel vastgesteld en vindt geen- of niet de juiste behandeling plaats. Dat kan nadelige gevolgen hebben op de kwaliteit van leven van mensen met ADHD. Bij Argo is er speciale zorg voor het stellen van de classificatie en bouwen we samen een uitgekiend traject op, dat medicatie, psycho-educatie  en therapie op maat combineert.

Service

Meer informatie over ADHD en het leven met deze aandoening vind je hier.

Impuls & Woortblind is de belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten. Informatie en contact via de website.

Informatie van de Hersenstichting vind je hier.