Kleinschalig, persoonlijk, korte lijnen.
Wij helpen je.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

Specialistische geestelijke gezondheidszorg

Cliënten die langdurige en complexe psychische problemen hebben, krijgen te maken met specialistische geestelijke gezondheidszorg. Over een langere periode word je behandeld en begeleid, met als allereerste doel een zo goed mogelijke kwaliteit van leven op te bouwen voor jou en je omgeving. Specialistische GGZ wordt bekostigd uit je basis zorgverzekering. In principe ben je jaarlijks een eigen risico verschuldigd. Als dat problematisch is, dan kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar of het secretariaat van Argo GGZ.

Stap voor stap

Verwijzing van je huisarts
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door je zorgverzekeraar is het allereerst van belang dat je een verwijzing hebt van je huisarts. Elke huisartsenpraktijk beschikt over een in geestelijke gezondheidszorg gespecialiseerde hulpverlener (officieel: Praktijk Ondersteuner Huisarts – GGZ). Deze ondersteunt de huisarts in de organisatie van zorg, zodat de huisarts een indicatie kan geven over de juiste zorg (bijvoorbeeld basis generalistisch of specialistische GGZ). De huisarts blijft inhoudelijk altijd eindverantwoordelijk voor deze ondersteuning.

Neem contact op met Argo GGZ
Als je ons secretariaat belt of even langs komt, dan wordt je eerste gesprek met de juiste persoon binnen Argo GGZ ingepland. Op dit moment kunnen wij niet garanderen dat je direct gezien en gehoord wordt. We kunnen wel alvast een afspraak voor je inplannen.

Eerste gesprekken
Allereerst is het natuurlijk van belang dat een deskundige hulpverlener leert wat er met je aan de hand is en hoe je situatie (thuis, werk, et cetera) in elkaar zit. Eventueel kan er diagnostiek (denk aan tests of bepaalde gesprekstechnieken) ingezet worden om het beter te begrijpen. Daarna heeft de hulpverlener altijd overleg met andere hulpverleners binnen Argo GGZ. Vervolgens bepaal je in samenspraak hoe de behandeling er het beste uit kan zien. Ook bespreek je hier welke doelen je voor jezelf ziet om de kwaliteit van je leven te verbeteren

Behandeling op maat
De behandeling én het specialisme van de behandelaars verschillen vanzelfsprekend per persoon en per aandoening. In de specialistische GGZ gaat het vaak om complexere problematiek. Vaak is er sprake van meerdere aandoeningen, die elkaar versterken. Ook op het sociale vlak is er meestal het nodige aan de hand. Samen met jou zetten we alle kennis en deskundigheid die we in huis hebben in om de kluwen te ontrafelen en je leven weer op de rails te krijgen en te houden.