Kleinschalig, persoonlijk, korte lijnen.
Wij helpen je.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

Wat mag je verwachten?

Wat je bij Argo Ggz mag verwachten is goede zorg tegen aanvaardbare kosten. Eigenlijk niet meer en ook niet minder dan nodig is. We werken binnen Argo Ggz met zorgstandaarden en richtlijnen. De zorgstandaard is het proces dat je aangaat van aanmelding, kennismaking, behandeling en afronding. Daarbij hebben we ons gehouden aan richtlijnen en daar waar geen richtlijn beschikbaar was, onze eigen keuze gemaakt.

In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat wij binnen de zorg die wij bieden geregeld hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording.