Kleinschalig, persoonlijk, korte lijnen.
Wij helpen je.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

Basis geestelijke gezondheidszorg

Problemen met je geestelijke gezondheid verschillende natuurlijk in ernst en duur. Met basis geestelijke gezondheidszorg bedoelen we de behandeling van klachten die binnen relatief beperkte tijd behandelbaar zijn. Vaak zijn de ergste klachten dan opgelost en is de kwaliteit van leven ruim voldoende verbeterd om de draad weer op te pakken. De kosten voor de behandeling worden grotendeels betaald door je zorgverzekeraar. Wil je precies weten hoe dat voor jou uitpakt? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Zij helpen je graag op weg.

Heel belangrijk is dat je niet langer dan nodig blijft rondlopen met je aandoening. Hoe sneller we samen aan de slag kunnen, hoe sneller en beter je genezing verloopt. Dus ga naar je huisarts en overleg!

Stap voor stap

Verwijzing van je huisarts
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door je zorgverzekeraar is het allereerst van belang dat je een verwijzing hebt van je huisarts. Elke huisartsenpraktijk beschikt over een in geestelijke gezondheidszorg gespecialiseerde hulpverlener (officieel: Praktijk Ondersteuner Huisarts – GGZ). Deze ondersteunt de huisartsen de organisatie van zorg, zodat de huisarts een juiste indicatie kan stellen voor doorverwijzing naar de basis generalistische of specialistische GGZ. De huisarts blijft inhoudelijk altijd verantwoordelijk voor deze ondersteuning. 

Argo en basis GGZ
Voor hulp voor volwassenen met psychische problemen voor de basis geestelijke gezondheidszorg werkt Argo nauw samen met  Mindfit.  Zij bieden hulp voor de basis GGZ.  Mindfit werkt in hetzelfde pand als Argo.

Behandeling (basis ggz)
Na aanmelding en uitnodiging bij Mindfit begint de behandeling met een eerste gesprek. Hierin worden uw klachten, omstandigheden en persoonlijke manier van omgaan met problemen in kaart gebracht.

In de basis of generalistische GGZ is ruimte voor verschillende behandelcomponenten zoals diagnostiek, eHealth en consultatie van een specialist; de ruimte (tijd) is echter wel beperkt. Doorgaans zal de behandeling bestaan uit gesprekken met de behandelaar, gemiddeld 7 sessies van 45 minuten.

Psychische problemen in uw omgeving
Heeft iemand in uw omgeving last van psychische problemen en wilt u leren beter met de situatie om te gaan? Dan kunt u bij Impluz terecht voor ondersteuning.

Preventiemaatregelen voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen.
Krijgen kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zelf ook problemen? Dat is afhankelijk van de omstandigheden. Verschillende zogenaamde risico- en beschermingsfactoren spelen een rol. Bij het Trimbos-instituut bieden we trainingen, materialen en advies aan de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg bij de uitvoering van preventiemaatregelen op het gebied van KOPP/KVO.  Voor kinderen en ouders zijn er twee websites ontwikkeld.