Kleinschalig, persoonlijk, korte lijnen.
Wij helpen je.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

Eerste 1000 dagen van een kind

De gezondheid van een kind begint niet pas bij de geboorte, maar al voor de conceptie. Vanaf die conceptie is de ontwikkeling van een kind bepalend voor de gezondheid en welzijn als volwassene. En zelfs voor de gezondheid van volgende generaties. Als we gezondheidsverschillen in Nederland echt willen terugdringen, moeten we inzetten op een kansrijke start voor alle kinderen. Dat kan alleen als iedereen die betrokken is bij die start, lokaal en op meerdere domeinen samenwerkt in het verbeteren van de ondersteuning en zorg in de eerste 1000 dagen van een kind (de periode van -9 maanden t/m 2 jaar).

Elk kind verdient de best mogelijke start van zijn leven en een optimale kans op een gezonde, kansrijke start en veilige toekomst. De goede ontwikkeling  van de lichamelijke, emotionele en psychische gezondheid in de eerste jaren is belangrijk en basis voor gelijke kansen in latere jaren.

Vele factoren zijn van invloed op de vorming van de relatie tussen een ouder(s) en kind. De website van 1001 kritieke dagen bundelt kennis en expertise.

Argoggz biedt extra ondersteuning bij de ontwikkeling van ouderschap. Wij denken en praten met je, en bieden hulp om woorden te vinden om aan je kind uit te leggen wat er speelt.   Wij bieden de OBI om je te helpen met woorden en beelden om beter te begrijpen wat er zich in de binnenwereld van je baby afspeelt.