Kleinschalig, persoonlijk, geen wachtlijst.
Wij helpen je direct.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

‘In de angst ervaren we dat we vrij zijn’.

Angst is een normale reactie, die je voorbereidt op dreigend gevaar. Iedereen is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst waarschuwt je voor gevaar. Het gevaar kan van buitenaf komen en reëel zijn. Maar angst kan ook van binnenuit ontstaan, bijvoorbeeld bang zijn om alleen gelaten te worden of iets niet goed te doen.

Angst roept allerlei, vaak heel verschillende, reacties op, die in het Engels zo mooi worden samengevat in de woorden: fight, flight, freeze en faint (misschien goed te vertalen met vier v’s: vechten, vluchten, verstarren (verkillen), versagen (vermijden)). Zo kun je angst of de gevolgen ervan wegstoppen, verdringen, maar wat je wegstopt stop je ergens weg, en wat je verdringt ben je niet zomaar kwijt. Het komt in allerlei vormen terug, en dat op de meest onverwachte plaatsen en momenten, als pijn in je hart, je buik, je rug en noem maar op, of als een onverklaarbare ‘pijn in je ziel’. Wat je bevriest zal vroeg of laat toch weer ontdooien, wie vecht kan ook verliezen, en wie vlucht wordt vroeg of laat (door een ander of door zichzelf) ingehaald. En wat te denken van het feit dat we angst ook zoeken?

Bijna 20% van de Nederlanders krijgt in het leven een angststoornis. Vrouwen hebben vaker een angststoornis dan mannen. Het gaat om serieuze klachten, die je kwaliteit van leven ernstig aantasten.

Bent u zelf regelmatig zeer angstig? Als uw angst irreëel is en flinke beperkingen geeft, die het leven sterk ontregelen, kan er sprake zijn van een angststoornis. Het gaat hierbij om serieuze klachten, die niets met aanstellerij te maken hebben. Bijna 20% van de Nederlanders krijgt in het leven een angststoornis. Vrouwen hebben vaker een angststoornis dan mannen. Het gaat om serieuze klachten, die de levenskwaliteit ernstig aantasten.

Bij het ontstaan van angststoornissen spelen een aantal zaken een rol. Een belangrijke component is de erfelijke aanleg voor angststoornissen. Andere factoren zijn: trauma’s op jonge leeftijd, het verlies van een ouder of overmatig stress. Ook hormonen spelen een rol, en dat maakt vrouwen biologisch kwetsbaarder, omdat vrouwenhersens anders functioneren dan mannenhersens. Een laatste component is de opvoeding.

Dit complex van factoren maakt het voor behandelaars niet eenvoudig. De landelijke richtlijnen van de GGZ voor behandelingen bestaan uit een aantal elementen. Ten eerste de basisinterventies. Hierin bespreken we samen met de cliënt waardoor en hoe de angststoornis is ontstaan, en adviseren hen hoe het best te handelen. Daarbij is het belangrijk om vermijdingsgedrag tegen te gaan.

Een volgende poot is behandeling met medicatie, zoals SSRI’s. Deze werken via serotonine, een boodschappenstof die van invloed is op signalen in de hersenen. Omdat bij mensen met een angststoornis de ‘angstthermostaat’ is ontregeld, reageren ze met overmatige angstreacties op gewone signalen. Door inname van een SSRI wordt die angstthermostaat weer normaal afgesteld.

Een derde element is de gedragstherapie. Bij exposure wordt iemand geleidelijk aan blootgesteld aan datgene waar hij bang voor is. Vergelijk het maar met leren zwemmen. Veel kinderen zijn in het begin bang voor water en leren het geleidelijk aan leuk te vinden. Een ander aspect van gedragstherapie is de cognitieve gedragstherapie. Hierbij leer je angstige en irreële gedachten omvormen tot reële gedachten.

Zoek hulp, dat is geen teken van zwakte. Integendeel. Argo GGz biedt een goede behandeling, maak daar gebruik van.