Kleinschalig, persoonlijk, geen wachtlijst.
Wij helpen je direct.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

Geplaatst op 6 oktober 2020

Mindfulness oefening- mondkapje ( naar Edel Maex)

Argo GGZ wil de kans op besmetting met het coronavirus bij cliënten en medewerkers minimaliseren. Daarnaast willen we graag onze behandelingen aanbieden op de meest gewenste vorm en voorkomen om alle contacten om te zetten in beeldbellen, zoals tijdens de lockdown. Daarom sluiten wij ons aan bij het dringende advies van het kabinet om mondkapjes voor alle mensen ouder dan 13 jaar,  te dragen in de wachtkamer en op weg naar de spreekkamer. Het staat overigens alle medewerkers, cliënten en/of bezoekers vrij om een mondkapje te dragen wanneer zij zich daar veiliger bij voelen.

Het dragen van mondkapjes is voor niemand comfortabel. Als je een mondkapje op de juiste manier en volgens voorschriften gebruikt zijn deze niet gevaarlijk.  Een papieren wegwerpmasker of herbruikbaar masker van dichtgewoven maar dunne textiel laten zuurstof- en CO2 moleculen gewoon door.  Ter ondersteuning voor het gebruik van de kin-mond-neus-kapje is hierboven een mindfulness oefening toegevoegd. 

Op 13 oktober is er tot een gedeeltelijke lockdown besloten om besmettingen terug te dringen. Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Er is een routekaart met 4 risiconiveaus gemaakt waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn en er is de app Coronamelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek. 

Hiermee is het ook voor Argo GGZ een belangrijke taak om meer alert en waakzaam te zijn en vooral te blijven en opnieuw keuzes te maken. In deze tijd met de risico’s op besmetting en het streven die zoveel als mogelijk te voorkomen moeten onze behandelaars een afweging maken in de vorm waarin zij hun behandeling aanbieden. Voorop staat dat jij de behandeling krijgt die je nodig hebt, ook in deze lastige omstandigheden. We zoeken naar maatwerk in de best passende vorm. Dit betekent dat een behandeling face-to-face kan plaatsvinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijn.  

Bij het face-to-face contact is het toepassen van de regels ter voorkoming van besmetting belangrijk. 

De groepsbehandelingen zoals ze zijn opgestart kunnen doorgang vinden onder voorwaarde dat er met groepen wordt gewerkt die niet groter zijn dan de ruimte toelaat. De corona-maatregel, minimaal 1,5 meter afstand tussen de in de ruimte aanwezige personen, is hiervoor bepalend. Aanvullende voorwaarde is dat deelnemers geen ziekteverschijnselen hebben.

In de wachtruimte staan de stoelen zo dat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden.  De spreekkamers zijn ingericht met kuchschermen en zo te betreden dat ook daar de 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Wij verzoeken je vriendelijk om pas binnen te komen en eventueel plaats te nemen op de afgesproken tijd. Zijn de zitplaatsen bezet, dan verzoeken wij je om buiten te wachten. 

Voor de bezoeken thuis maken wij opnieuw een zorgvuldige afweging. Onze behandelaars kunnen vaak goed inschatten wat er nodig is en zullen daarover met je overleggen. Zij zullen, met inachtneming van onze richtlijn, jou zoveel als mogelijk blijven bezoeken. Voor deze bezoeken vragen wij je om de ruimte te ventileren en de stoelen zo neer te zetten dat er 1,5 meter afstand mogelijk is. In principe komen wij niet langs als je hoest, niest en koorts heb. 

Kleinschalig, persoonlijk, geen wachtlijst.
Wij helpen je direct.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

Daar gaan we weer. Dat zullen veel mensen gedacht hebben nu het aantal besmettingen weer snel oploopt. Ook wie niet besmet is, wordt geraakt door de maatregelen die het virus moeten bestrijden. Dat kan mentaal moeilijk zijn. En het einde van de pandemie is nog niet in zicht. Hoe zorg je dat je geestelijk gezond blijft?

(meer…)

Kleinschalig, persoonlijk, geen wachtlijst.
Wij helpen je direct.

Aanmelden ma t/m vr van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.00 uur

Argo GGZ wil graag goede en  passende  zorg bieden.  Zonder lang wachten op een eerste gesprek. Dat betekent ook dat Argo GGZ zuinig moet zijn op tijd . Daarom het verzoek: ” Mocht het je niet lukken om een afspraak na te komen, om welke reden dan ook, laat het ons even weten!”.  Laten  we  zuinig op jouw en onze tijd. Wel zo plezierig. Argo GGZ voert een no-show policy.

Met directe ingang gaat Argo GGZ  werken met een no-show policy. Dit betekent dat wanneer je  een afspraak wilt verplaatsen of afzeggen je  dit 24 uur van te voren per email  ( info@argoggz.nl ) kan  doen.  Indien je afwezig bent zonder afmelden, dan kan je  een no-show factuur ontvangen van € 50,00. Deze wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed en dient door je zelf te worden betaald.  Je behandelaar kan je daarover meer vertellen.

Argo GGZ heeft geen wachtlijst.  En dat willen we graag zo houden.  (meer…)